องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 347 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ธ.ค. 2563 ]235
162 จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]251
163 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2563 ]211
164 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที 1/2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]219
165 ประกาศ การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]221
166 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ [ 16 พ.ย. 2563 ]192
167 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 12 พ.ย. 2563 ]165
168 ประกาศ เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]260
169 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสรมคุณธรรมระดับหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]162
170 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]197
171 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน [ 27 ต.ค. 2563 ]266
172 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.หนองบัวบาน [ 22 ต.ค. 2563 ]258
173 เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 21 ต.ค. 2563 ]257
174 เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]206
175 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]225
176 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 8 ต.ค. 2563 ]203
177 ประกาศ การขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีป้าย ต้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 และการจัดเก็บภาษที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ปี 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]212
178 ประกาศ เรื่องแผนจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมฯ ปี 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]220
179 ประกาศข้อห้ามและข้อปฏบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]70
180 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองบัวบาน [ 1 ต.ค. 2563 ]120
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18