องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ การขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีป้าย ต้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 และการจัดเก็บภาษที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ การขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีป้าย ต้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 และการจัดเก็บภาษที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ปี 2564
 
แผ่นที่ 2
แผ่นที่ 3
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :