องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศข้อห้ามและข้อปฏบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศข้อห้ามและข้อปฏบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :