องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 0
  5 ส.ค. 2563    ประกาศรบสมัครคัดเลือดบุคคเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 0
  31 ก.ค. 2563    ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 3
  31 ก.ค. 2563    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 8
  27 ก.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 9
  17 ก.ค. 2563    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 15
  16 ก.ค. 2563    ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 6
  14 ก.ค. 2563    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6
  14 ก.ค. 2563    ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และพนักงนส่วนตำบล 6
  14 ก.ค. 2563    สรุปผลการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2562 4
  14 ก.ค. 2563    สรุปผลการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 4
  10 ก.ค. 2563    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ 4
  9 ก.ค. 2563    ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12
  8 ก.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ อบต.หนองบัวบาน รอบ 6 เดือน 9
  8 ก.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ อบต.หนองบัวบาน รอบ 12 เดือน 4
  3 ก.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน 7
  19 มิ.ย. 2563    เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9
  10 มิ.ย. 2563    ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน 6
  8 พ.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 13
  30 เม.ย. 2563    กำหนดการสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ พ.ศ. 2563 14


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]