องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 ก.พ. 2562    กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2562 6
  29 พ.ย. 2561    ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 24
  26 พ.ย. 2561    ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 25
  23 พ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ2562 37
  18 ต.ค. 2561    ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 46
  10 ต.ค. 2561    กองคลัง ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เรื่อง การเสียภาษีบำรุงท้องที่ /ภาษีที่ดิน / ภาษีป้าย ประจำปี2562 62
  30 ส.ค. 2561    ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 67
  22 ส.ค. 2561    ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 64
  3 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชี การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ 72
  12 ก.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ 65
  28 พ.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 86
  22 พ.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 122
  12 พ.ค. 2561    กิจกกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักรสาน 67
  12 พ.ค. 2561    กิจกกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักรสาน 64
  24 เม.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 92
  23 เม.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน 87
  20 เม.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2561 79
  30 มี.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน โครงการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 139
  20 มี.ค. 2561    ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 109
  8 ม.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 107


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]