องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 160 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 ต.ค. 2563    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.หนองบัวบาน 1
  21 ต.ค. 2563    เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง 1
  8 ต.ค. 2563    เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 11
  8 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5
  8 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3
  7 ต.ค. 2563    ประกาศ เรื่องแผนจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมฯ ปี 2564 10
  14 ส.ค. 2563    ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริการท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 17
  6 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 26
  5 ส.ค. 2563    ประกาศรบสมัครคัดเลือดบุคคเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 21
  31 ก.ค. 2563    ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 19
  31 ก.ค. 2563    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 21
  27 ก.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 22
  17 ก.ค. 2563    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 30
  16 ก.ค. 2563    ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 21
  14 ก.ค. 2563    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21
  14 ก.ค. 2563    ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และพนักงนส่วนตำบล 23
  14 ก.ค. 2563    สรุปผลการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2562 22
  14 ก.ค. 2563    สรุปผลการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 20
  10 ก.ค. 2563    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ 21
  9 ก.ค. 2563    ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 32


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]