องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 299 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาดสดหนองบัวบาน (อาคารใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ย. 2566 ]16
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมฯขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 4 ต.ค. 2566 ]28
3 อบต.หนองบัวบานเปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ถึง ธันวาคม 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]18
4 ประกาศรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]17
5 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]31
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]21
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านหนองบัวบาน อาคารใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 20 ก.ย. 2566 ]33
8 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ก.ย. 2566 ]23
9 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงาจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [ 1 ก.ย. 2566 ]22
10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.หนองบัวบาน [ 30 ส.ค. 2566 ]23
11 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]26
12 ราย่ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาแลเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.หนองบัวบาน [ 21 ส.ค. 2566 ]24
13 รับสมัครบุคคลเพื่้อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [ 9 ส.ค. 2566 ]28
14 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2566 ]21
15 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]25
16 ขอควาามอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ประกาศหอกระจายข่าว [ 19 มิ.ย. 2566 ]19
17 แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 14 มิ.ย. 2566 ]27
18 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 พ.ค. 2566 ]22
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]27
20 แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 26 เม.ย. 2566 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15