องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ราย่ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาแลเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.หนองบัวบาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ราย่ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาแลเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.หนองบัวบาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :