องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศรบสมัครคัดเลือดบุคคเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 5 ส.ค. 2563 ]256
142 ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]188
143 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]179
144 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 ก.ค. 2563 ]210
145 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]173
146 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]184
147 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]172
148 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และพนักงนส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2563 ]178
149 สรุปผลการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]158
150 สรุปผลการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]166
151 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ก.ค. 2563 ]180
152 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]218
153 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ อบต.หนองบัวบาน รอบ 6 เดือน [ 8 ก.ค. 2563 ]226
154 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ อบต.หนองบัวบาน รอบ 12 เดือน [ 8 ก.ค. 2563 ]170
155 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 3 ก.ค. 2563 ]222
156 เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]223
157 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 10 มิ.ย. 2563 ]229
158 การดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล [ 20 พ.ค. 2563 ]173
159 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]248
160 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]233
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16