องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2563 ]207
122 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที 1/2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]215
123 ประกาศ การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]215
124 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ [ 16 พ.ย. 2563 ]174
125 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 12 พ.ย. 2563 ]160
126 ประกาศ เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]237
127 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสรมคุณธรรมระดับหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]157
128 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]183
129 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน [ 27 ต.ค. 2563 ]241
130 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.หนองบัวบาน [ 22 ต.ค. 2563 ]240
131 เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 21 ต.ค. 2563 ]248
132 เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]201
133 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]220
134 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 8 ต.ค. 2563 ]198
135 ประกาศ การขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีป้าย ต้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 และการจัดเก็บภาษที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ปี 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]205
136 ประกาศ เรื่องแผนจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมฯ ปี 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]213
137 ประกาศข้อห้ามและข้อปฏบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]65
138 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองบัวบาน [ 1 ต.ค. 2563 ]114
139 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริการท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 14 ส.ค. 2563 ]235
140 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]177
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16