องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]232
102 รายงานผลการพิจารณาประเมินความเสี่ยง 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]70
103 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 12 มี.ค. 2564 ]232
104 **รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564** [ 19 ก.พ. 2564 ]246
105 ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]228
106 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]226
107 มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 4 ก.พ. 2564 ]230
108 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน [ 4 ก.พ. 2564 ]223
109 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด" [ 4 ก.พ. 2564 ]235
110 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [ 4 ก.พ. 2564 ]172
111 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]220
112 จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง โดยงานจัดเก็บรายได้ [ 1 ก.พ. 2564 ]220
113 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]230
114 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต อบต.หนองบัวบาน อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 7 ม.ค. 2564 ]236
115 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้ายเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.หนองบัวบาน อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้ไปเสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 7 ม.ค. 2564 ]249
116 ลานเอนกประสงค์ตำบลหนองบัวบาน [ 6 ม.ค. 2564 ]74
117 จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) [ 5 ม.ค. 2564 ]160
118 ประกาศ การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 10 ธ.ค. 2563 ]227
119 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ธ.ค. 2563 ]231
120 จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]246
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16