องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 347 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ก.ย. 2565 ]40
102 ประกาศ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]79
103 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคลคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 19 ส.ค. 2565 ]82
104 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างกรณีเกษ๊ยณอายุราชการ [ 3 ส.ค. 2565 ]91
105 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]91
106 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]92
107 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 4 ก.ค. 2565 ]91
108 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 4 ก.ค. 2565 ]135
109 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]88
110 คู่มือการปฏิบัติงานนิติกร [ 5 เม.ย. 2565 ]128
111 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ยากจน หมู่ 6 จำนวน 1 เคส [ 8 มี.ค. 2565 ]19
112 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ สังคม ได้ออกสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ยากจน หมู่ 6 จำนวน 1 เคส เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป [ 7 มี.ค. 2565 ]21
113 1 หมู่บ้าน 1ครัวเรือน [ 15 ก.พ. 2565 ]19
114 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส [ 14 ก.พ. 2565 ]170
115 โครงการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง [ 27 ม.ค. 2565 ]29
116 มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ และที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ นายสัญญา อารีญาติ เขต พื้นที่หมู่ที่ 3 [ 10 ม.ค. 2565 ]16
117 **ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]260
118 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]214
119 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน [ 7 ธ.ค. 2564 ]403
120 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับ ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จำนวน 2 ราย [ 4 พ.ย. 2564 ]18
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18