องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 347 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ขอให้ผู้พิการและผู้ดูแล ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ [ 4 พ.ย. 2565 ]16
82 รายงานผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานรองหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]26
83 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]1
84 กิจกรรมถักพรมเช็ดเท้า [ 1 พ.ย. 2565 ]2
85 กิจกรรมนวดแผนไทย [ 1 พ.ย. 2565 ]1
86 กิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ [ 1 พ.ย. 2565 ]4
87 กิจกรรมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา [ 1 พ.ย. 2565 ]6
88 กิจกรรมจักสาน [ 1 พ.ย. 2565 ]2
89 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ต.ค. 2565 ]54
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-32 สายสามแยกวัดหนองคู พนังกั้นน้ำแม่น้ำชี บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ต.ค. 2565 ]67
91 ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีรเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-32 สายสามแยกวัดหนองคู พนังกั้นน้ำชี บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กครอนิกส์ e-bidding [ 12 ต.ค. 2565 ]73
92 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 [ 11 ต.ค. 2565 ]59
93 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฯ ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองบัวบ้าน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 3 ต.ค. 2565 ]25
94 ประกาศฯ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2565 ]24
95 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]7
96 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]4
97 สาระน่ารู้เรื่องเบี้ยยังชีพ กองสวัสดิการสังคม [ 27 ก.ย. 2565 ]64
98 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขต อบต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 22 ก.ย. 2565 ]24
99 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถซ่อมไฟฟ้า [ 14 ก.ย. 2565 ]61
100 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]48
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18