องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]72
82 การขยายเวลาการให้การขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีและการยื่นแบบและการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อรายการเพื่อชำระค่าภาษีป้ายตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2564 และการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2564 ]251
83 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]188
84 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]179
85 บัญชีรายชื่ิิิิิิิิิิอผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]18
86 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]16
87 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 ก.ย. 2564 ]80
88 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]67
89 ประกาศผลกรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]225
90 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 6 ก.ย. 2564 ]181
91 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระบบ e-LAAS [ 3 ก.ย. 2564 ]195
92 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]286
93 ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 19 ส.ค. 2564 ]283
94 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]204
95 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงนจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 9 ส.ค. 2564 ]295
96 เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อการบริหารงานอย่างซื้อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 2 ส.ค. 2564 ]237
97 ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ก.ค. 2564 ]277
98 วินัยพนักงาน [ 1 ก.ค. 2564 ]118
99 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]258
100 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 26 พ.ค. 2564 ]251
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16