องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคลคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 19 ส.ค. 2565 ]72
62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างกรณีเกษ๊ยณอายุราชการ [ 3 ส.ค. 2565 ]87
63 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]86
64 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]85
65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 4 ก.ค. 2565 ]88
66 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 4 ก.ค. 2565 ]131
67 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]86
68 คู่มือการปฏิบัติงานนิติกร [ 5 เม.ย. 2565 ]124
69 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ยากจน หมู่ 6 จำนวน 1 เคส [ 8 มี.ค. 2565 ]15
70 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ สังคม ได้ออกสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ยากจน หมู่ 6 จำนวน 1 เคส เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป [ 7 มี.ค. 2565 ]18
71 1 หมู่บ้าน 1ครัวเรือน [ 15 ก.พ. 2565 ]16
72 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส [ 14 ก.พ. 2565 ]165
73 โครงการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง [ 27 ม.ค. 2565 ]26
74 มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ และที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ นายสัญญา อารีญาติ เขต พื้นที่หมู่ที่ 3 [ 10 ม.ค. 2565 ]15
75 **ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]255
76 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]210
77 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน [ 7 ธ.ค. 2564 ]382
78 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับ ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จำนวน 2 ราย [ 4 พ.ย. 2564 ]15
79 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]208
80 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง [ 1 พ.ย. 2564 ]207
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16