องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 347 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 18 เม.ย. 2566 ]35
62 ขอพิจารณาจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 11 เม.ย. 2566 ]28
63 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์กร ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตค.65-มีค.66) [ 10 เม.ย. 2566 ]23
64 แบบฟอร์มการรายงานผลการทำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]23
65 รายงานสถิติผู้ใช้งานลานกีฬา สนามกีฬา ปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองบัวบาน [ 3 เม.ย. 2566 ]20
66 ข้อมูลลานกีฬาตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ที่ให้บริการประชาชนใช้ในการแข่งขันและออกกำลังกาย [ 3 เม.ย. 2566 ]21
67 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565-มีนาคม 2566) [ 16 มี.ค. 2566 ]28
68 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 10 มี.ค. 2566 ]25
69 กำหนดที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ก.พ. 2566 ]35
70 กำหนดหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง 1 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ก.พ. 2566 ]28
71 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทาง หวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๐ - ๐๑ สายบ้านหนองบัวบาน ถึงสายบ้านหลักศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวบาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ม.ค. 2566 ]36
72 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 18 ม.ค. 2566 ]4
73 ประกาศองค์การบริหรส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ ของบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2566 ]42
74 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 13 ม.ค. 2566 ]2
75 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 13 ม.ค. 2566 ]2
76 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบเผยแพร่ข้อมูลราคาประเมิน [ 11 ม.ค. 2566 ]30
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]4
78 ขยายกำหนดเวลาฯ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 พ.ย. 2565 ]108
79 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]57
80 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 4 พ.ย. 2565 ]60
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18