องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทาง หวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๐ - ๐๑ สายบ้านหนองบัวบาน ถึงสายบ้านหลักศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวบาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ม.ค. 2566 ]33
42 ประกาศองค์การบริหรส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ ของบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2566 ]37
43 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบเผยแพร่ข้อมูลราคาประเมิน [ 11 ม.ค. 2566 ]26
44 ขยายกำหนดเวลาฯ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 พ.ย. 2565 ]101
45 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]52
46 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 4 พ.ย. 2565 ]55
47 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ขอให้ผู้พิการและผู้ดูแล ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ [ 4 พ.ย. 2565 ]13
48 รายงานผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานรองหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]22
49 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ต.ค. 2565 ]50
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-32 สายสามแยกวัดหนองคู พนังกั้นน้ำแม่น้ำชี บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ต.ค. 2565 ]64
51 ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีรเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-32 สายสามแยกวัดหนองคู พนังกั้นน้ำชี บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กครอนิกส์ e-bidding [ 12 ต.ค. 2565 ]69
52 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 [ 11 ต.ค. 2565 ]55
53 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฯ ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองบัวบ้าน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 3 ต.ค. 2565 ]20
54 ประกาศฯ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2565 ]20
55 สาระน่ารู้เรื่องเบี้ยยังชีพ กองสวัสดิการสังคม [ 27 ก.ย. 2565 ]60
56 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขต อบต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 22 ก.ย. 2565 ]21
57 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถซ่อมไฟฟ้า [ 14 ก.ย. 2565 ]56
58 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]38
59 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ก.ย. 2565 ]34
60 ประกาศ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]71
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16