องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 347 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ราย่ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาแลเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.หนองบัวบาน [ 21 ส.ค. 2566 ]38
42 ประกาศอำเภอจัตุรัส เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 17 ส.ค. 2566 ]2
43 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 14 ส.ค. 2566 ]2
44 รับสมัครบุคคลเพื่้อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [ 9 ส.ค. 2566 ]35
45 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2566 ]27
46 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]2
47 เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 28 มิ.ย. 2566 ]2
48 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑-๒๕๖๖ [ 28 มิ.ย. 2566 ]2
49 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]36
50 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยที่วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]2
51 ขอควาามอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ประกาศหอกระจายข่าว [ 19 มิ.ย. 2566 ]26
52 แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 14 มิ.ย. 2566 ]35
53 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 พ.ค. 2566 ]29
54 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]2
55 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]32
56 แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 26 เม.ย. 2566 ]43
57 รายงานผลการนำมาตรการการการขับเคลื่อนการ [ 25 เม.ย. 2566 ]21
58 รายงานผลการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift PoLicy [ 25 เม.ย. 2566 ]29
59 การจัดทำประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 18 เม.ย. 2566 ]28
60 รายงานการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]27
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18