องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]30
22 ขอควาามอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ประกาศหอกระจายข่าว [ 19 มิ.ย. 2566 ]22
23 แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 14 มิ.ย. 2566 ]32
24 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 พ.ค. 2566 ]24
25 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]28
26 แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 26 เม.ย. 2566 ]38
27 รายงานผลการนำมาตรการการการขับเคลื่อนการ [ 25 เม.ย. 2566 ]19
28 รายงานผลการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift PoLicy [ 25 เม.ย. 2566 ]19
29 การจัดทำประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 18 เม.ย. 2566 ]25
30 รายงานการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]22
31 ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 18 เม.ย. 2566 ]29
32 ขอพิจารณาจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 11 เม.ย. 2566 ]20
33 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์กร ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตค.65-มีค.66) [ 10 เม.ย. 2566 ]21
34 แบบฟอร์มการรายงานผลการทำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]20
35 รายงานสถิติผู้ใช้งานลานกีฬา สนามกีฬา ปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองบัวบาน [ 3 เม.ย. 2566 ]17
36 ข้อมูลลานกีฬาตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ที่ให้บริการประชาชนใช้ในการแข่งขันและออกกำลังกาย [ 3 เม.ย. 2566 ]16
37 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565-มีนาคม 2566) [ 16 มี.ค. 2566 ]25
38 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 10 มี.ค. 2566 ]23
39 กำหนดที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ก.พ. 2566 ]32
40 กำหนดหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง 1 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ก.พ. 2566 ]25
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16