องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 347 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงกับเด็กประถมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโต่งโต้น) [ 27 พ.ย. 2566 ]27
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาดสดหนองบัวบาน (อาคารใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ย. 2566 ]65
23 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมฯขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 4 ต.ค. 2566 ]46
24 อบต.หนองบัวบานเปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ถึง ธันวาคม 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]36
25 ประกาศรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]29
26 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]64
27 รายงานสถิติผู้ใช้งานลานกีฬาประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2566 ]3
28 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พอการ ของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 30 ก.ย. 2566 ]0
29 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 30 ก.ย. 2566 ]0
30 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]72
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านหนองบัวบาน อาคารใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 20 ก.ย. 2566 ]73
32 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 20 ก.ย. 2566 ]2
33 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 20 ก.ย. 2566 ]2
34 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]2
35 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ก.ย. 2566 ]35
36 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงาจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [ 1 ก.ย. 2566 ]31
37 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.หนองบัวบาน [ 30 ส.ค. 2566 ]33
38 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]39
39 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 24 ส.ค. 2566 ]2
40 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 24 ส.ค. 2566 ]2
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18