องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 350 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 15 ก.ค. 2567 ]8
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2567 ]5
3 รายงานการซ่อมแชมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านและการแจ้งตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ [ 28 มิ.ย. 2567 ]9
4 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัตญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 [ 17 มิ.ย. 2567 ]3
5 รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านและการแจ้งตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ [ 7 มิ.ย. 2567 ]7
6 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย อบต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 7 มิ.ย. 2567 ]6
7 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ [ 7 มิ.ย. 2567 ]8
8 รายงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านและการแจ้งตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]9
9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 เม.ย. 2567 ]10
10 สถิติการให้บริการประชาชน ประงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2567 ]18
11 รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านและการแจ้งตัดไม้พาดสายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]8
12 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 19 มี.ค. 2567 ]19
13 อบต.หนองบัวบาน จัดงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ [ 15 มี.ค. 2567 ]32
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2567 ]11
15 กิจกรรมการปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]14
16 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2566 [ 8 มี.ค. 2567 ]14
17 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]29
18 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่่อให้บรรลุเป้าหมาย [ 13 ก.พ. 2567 ]9
19 จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 กองคลัง งานจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม [ 27 ธ.ค. 2566 ]16
20 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 8 ธ.ค. 2566 ]9
21 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 8 ธ.ค. 2566 ]6
22 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]4
23 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงกับเด็กประถมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวบาน [ 27 พ.ย. 2566 ]37
24 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงกับเด็กประถมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโต่งโต้น) [ 27 พ.ย. 2566 ]28
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาดสดหนองบัวบาน (อาคารใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ย. 2566 ]67
26 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมฯขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 4 ต.ค. 2566 ]49
27 อบต.หนองบัวบานเปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ถึง ธันวาคม 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]39
28 ประกาศรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]31
29 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]66
30 รายงานสถิติผู้ใช้งานลานกีฬาประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2566 ]3
31 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พอการ ของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 30 ก.ย. 2566 ]0
32 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 30 ก.ย. 2566 ]1
33 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]74
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านหนองบัวบาน อาคารใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 20 ก.ย. 2566 ]76
35 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 20 ก.ย. 2566 ]2
36 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 20 ก.ย. 2566 ]2
37 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]2
38 ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ก.ย. 2566 ]36
39 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงาจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [ 1 ก.ย. 2566 ]33
40 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.หนองบัวบาน [ 30 ส.ค. 2566 ]35
41 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]41
42 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 24 ส.ค. 2566 ]2
43 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 24 ส.ค. 2566 ]2
44 ราย่ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาแลเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.หนองบัวบาน [ 21 ส.ค. 2566 ]41
45 ประกาศอำเภอจัตุรัส เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 17 ส.ค. 2566 ]2
46 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 14 ส.ค. 2566 ]2
47 รับสมัครบุคคลเพื่้อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [ 9 ส.ค. 2566 ]37
48 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2566 ]30
49 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]2
50 เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 28 มิ.ย. 2566 ]3
51 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑-๒๕๖๖ [ 28 มิ.ย. 2566 ]2
52 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]38
53 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยที่วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 [ 23 มิ.ย. 2566 ]2
54 ขอควาามอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ประกาศหอกระจายข่าว [ 19 มิ.ย. 2566 ]28
55 แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 14 มิ.ย. 2566 ]37
56 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 พ.ค. 2566 ]31
57 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]2
58 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]33
59 แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 26 เม.ย. 2566 ]44
60 รายงานผลการนำมาตรการการการขับเคลื่อนการ [ 25 เม.ย. 2566 ]22
61 รายงานผลการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift PoLicy [ 25 เม.ย. 2566 ]29
62 การจัดทำประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 18 เม.ย. 2566 ]28
63 รายงานการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]28
64 ประกาศ การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 18 เม.ย. 2566 ]36
65 ขอพิจารณาจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 11 เม.ย. 2566 ]218
66 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการขององค์กร ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตค.65-มีค.66) [ 10 เม.ย. 2566 ]23
67 แบบฟอร์มการรายงานผลการทำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]23
68 รายงานสถิติผู้ใช้งานลานกีฬา สนามกีฬา ปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองบัวบาน [ 3 เม.ย. 2566 ]20
69 ข้อมูลลานกีฬาตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ที่ให้บริการประชาชนใช้ในการแข่งขันและออกกำลังกาย [ 3 เม.ย. 2566 ]21
70 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565-มีนาคม 2566) [ 16 มี.ค. 2566 ]29
71 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 10 มี.ค. 2566 ]25
72 กำหนดที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ก.พ. 2566 ]36
73 กำหนดหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง 1 อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 6 ก.พ. 2566 ]28
74 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทาง หวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๓๐ - ๐๑ สายบ้านหนองบัวบาน ถึงสายบ้านหลักศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวบาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ม.ค. 2566 ]36
75 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 18 ม.ค. 2566 ]4
76 ประกาศองค์การบริหรส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ ของบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 16 ม.ค. 2566 ]45
77 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 13 ม.ค. 2566 ]3
78 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 13 ม.ค. 2566 ]2
79 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบเผยแพร่ข้อมูลราคาประเมิน [ 11 ม.ค. 2566 ]30
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]4
81 ขยายกำหนดเวลาฯ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 พ.ย. 2565 ]111
82 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]58
83 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 4 พ.ย. 2565 ]63
84 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ขอให้ผู้พิการและผู้ดูแล ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ [ 4 พ.ย. 2565 ]17
85 รายงานผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานรองหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]27
86 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]2
87 กิจกรรมถักพรมเช็ดเท้า [ 1 พ.ย. 2565 ]2
88 กิจกรรมนวดแผนไทย [ 1 พ.ย. 2565 ]1
89 กิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ [ 1 พ.ย. 2565 ]11
90 กิจกรรมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา [ 1 พ.ย. 2565 ]7
91 กิจกรรมจักสาน [ 1 พ.ย. 2565 ]3
92 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ต.ค. 2565 ]54
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-32 สายสามแยกวัดหนองคู พนังกั้นน้ำแม่น้ำชี บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ต.ค. 2565 ]68
94 ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีรเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-32 สายสามแยกวัดหนองคู พนังกั้นน้ำชี บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กครอนิกส์ e-bidding [ 12 ต.ค. 2565 ]76
95 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 [ 11 ต.ค. 2565 ]61
96 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฯ ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองบัวบ้าน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 3 ต.ค. 2565 ]26
97 ประกาศฯ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2565 ]25
98 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]8
99 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]4
100 สาระน่ารู้เรื่องเบี้ยยังชีพ กองสวัสดิการสังคม [ 27 ก.ย. 2565 ]68
101 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขต อบต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 22 ก.ย. 2565 ]24
102 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถซ่อมไฟฟ้า [ 14 ก.ย. 2565 ]63
103 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]49
104 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ก.ย. 2565 ]40
105 ประกาศ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]80
106 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคลคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 19 ส.ค. 2565 ]82
107 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างกรณีเกษ๊ยณอายุราชการ [ 3 ส.ค. 2565 ]92
108 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]93
109 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]94
110 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 4 ก.ค. 2565 ]92
111 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 4 ก.ค. 2565 ]138
112 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]92
113 คู่มือการปฏิบัติงานนิติกร [ 5 เม.ย. 2565 ]128
114 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ยากจน หมู่ 6 จำนวน 1 เคส [ 8 มี.ค. 2565 ]19
115 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ สังคม ได้ออกสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ยากจน หมู่ 6 จำนวน 1 เคส เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป [ 7 มี.ค. 2565 ]21
116 1 หมู่บ้าน 1ครัวเรือน [ 15 ก.พ. 2565 ]19
117 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส [ 14 ก.พ. 2565 ]171
118 โครงการป้องกันอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง [ 27 ม.ค. 2565 ]29
119 มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ และที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ นายสัญญา อารีญาติ เขต พื้นที่หมู่ที่ 3 [ 10 ม.ค. 2565 ]16
120 **ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]261
121 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]216
122 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน [ 7 ธ.ค. 2564 ]409
123 เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับ ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จำนวน 2 ราย [ 4 พ.ย. 2564 ]18
124 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]211
125 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง [ 1 พ.ย. 2564 ]212
126 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]75
127 การขยายเวลาการให้การขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีและการยื่นแบบและการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อรายการเพื่อชำระค่าภาษีป้ายตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2564 และการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ต.ค. 2564 ]255
128 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]198
129 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]184
130 บัญชีรายชื่ิิิิิิิิิิอผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]21
131 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]22
132 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 ก.ย. 2564 ]84
133 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]71
134 ประกาศผลกรสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]228
135 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 6 ก.ย. 2564 ]186
136 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระบบ e-LAAS [ 3 ก.ย. 2564 ]199
137 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]290
138 ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 19 ส.ค. 2564 ]288
139 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]210
140 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงนจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 9 ส.ค. 2564 ]307
141 เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อการบริหารงานอย่างซื้อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 2 ส.ค. 2564 ]241
142 ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ก.ค. 2564 ]289
143 วินัยพนักงาน [ 1 ก.ค. 2564 ]123
144 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]263
145 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 26 พ.ค. 2564 ]256
146 จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]237
147 รายงานผลการพิจารณาประเมินความเสี่ยง 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]73
148 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 12 มี.ค. 2564 ]239
149 **รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564** [ 19 ก.พ. 2564 ]251
150 ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]231
151 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]229
152 มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 4 ก.พ. 2564 ]243
153 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน [ 4 ก.พ. 2564 ]228
154 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด" [ 4 ก.พ. 2564 ]238
155 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน [ 4 ก.พ. 2564 ]176
156 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]224
157 จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง โดยงานจัดเก็บรายได้ [ 1 ก.พ. 2564 ]223
158 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]234
159 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต อบต.หนองบัวบาน อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 7 ม.ค. 2564 ]240
160 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้ายเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.หนองบัวบาน อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้ไปเสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 7 ม.ค. 2564 ]254
161 ลานเอนกประสงค์ตำบลหนองบัวบาน [ 6 ม.ค. 2564 ]76
162 จดหมายข่าว ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) [ 5 ม.ค. 2564 ]163
163 ประกาศ การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 10 ธ.ค. 2563 ]229
164 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ธ.ค. 2563 ]239
165 จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ธ.ค. 2563 ]251
166 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ธ.ค. 2563 ]212
167 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที 1/2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]220
168 ประกาศ การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]222
169 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ [ 16 พ.ย. 2563 ]195
170 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 12 พ.ย. 2563 ]167
171 ประกาศ เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]267
172 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสรมคุณธรรมระดับหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]164
173 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]200
174 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน [ 27 ต.ค. 2563 ]268
175 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.หนองบัวบาน [ 22 ต.ค. 2563 ]263
176 เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 21 ต.ค. 2563 ]259
177 เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]207
178 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]227
179 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 8 ต.ค. 2563 ]204
180 ประกาศ การขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีป้าย ต้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 และการจัดเก็บภาษที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ปี 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]215
181 ประกาศ เรื่องแผนจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมฯ ปี 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]224
182 ประกาศข้อห้ามและข้อปฏบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]72
183 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองบัวบาน [ 1 ต.ค. 2563 ]121
184 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริการท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 14 ส.ค. 2563 ]253
185 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]182
186 ประกาศรบสมัครคัดเลือดบุคคเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 5 ส.ค. 2563 ]264
187 ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]206
188 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]194
189 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 ก.ค. 2563 ]212
190 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]178
191 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]187
192 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]174
193 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และพนักงนส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2563 ]180
194 สรุปผลการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]160
195 สรุปผลการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]168
196 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ก.ค. 2563 ]184
197 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]221
198 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ อบต.หนองบัวบาน รอบ 6 เดือน [ 8 ก.ค. 2563 ]229
199 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ อบต.หนองบัวบาน รอบ 12 เดือน [ 8 ก.ค. 2563 ]176
200 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 3 ก.ค. 2563 ]228
201 เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]225
202 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 10 มิ.ย. 2563 ]234
203 การดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล [ 20 พ.ค. 2563 ]176
204 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]256
205 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]240
206 กำหนดการสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]218
207 การเรียกประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]161
208 เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 เม.ย. 2563 ]214
209 การยกเลิกและไม่เรียกรับสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน [ 1 เม.ย. 2563 ]243
210 แจ้งประชาสัมพันธ์โปสเตอร์สรุปสาระสำคัญ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวต่างประเทศในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 31 มี.ค. 2563 ]335
211 เรื่อง เลื่อนหรือขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]241
212 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 ก.พ. 2563 ]175
213 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]159
214 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) [ 26 ก.พ. 2563 ]163
215 กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.พ. 2563 ]244
216 ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อลดขั้นตอนหรือปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการเพื่อทราบ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 18 ก.พ. 2563 ]166
217 เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 29 ม.ค. 2563 ]245
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 27 ม.ค. 2563 ]228
219 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสรา้งถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-016 สายแยกคุ้มโนนแต้ถึงทางเชื่อมผนังกั้นแม่น้ำชี หมู่ 11 หนองบัวบาน [ 14 ม.ค. 2563 ]174
220 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-023 สายทางแยกถนนรัฐธรรมนูญถึงบึงละหานบ้านหนองบัวบาน [ 14 ม.ค. 2563 ]161
221 เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อการบริหารงานอย่างซื้อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 13 ม.ค. 2563 ]211
222 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]222
223 มาตรการในการสร้างจิตสำนักและความตะหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ. 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]150
224 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 7 ม.ค. 2563 ]170
225 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ธ.ค. 2562 ]170
226 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) [ 27 ธ.ค. 2562 ]160
227 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]235
228 การเรียกประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]208
229 เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]191
230 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]163
231 การเรียกประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]168
232 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]235
233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้ายเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.หนองบัวบานอันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 ให้ไปเสียภารีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 11 ต.ค. 2562 ]225
234 เปิดรับลงทะเบียน เพื่อขอสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1ตุลาคม2562-30กันยายน2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]247
235 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 9 ต.ค. 2562 ]157
236 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น [ 9 ต.ค. 2562 ]158
237 รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 ต.ค. 2562 ]183
238 ภาษีป้าย [ 4 ต.ค. 2562 ]185
239 คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]177
240 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตฯ ของผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ พนักงานส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 12 ก.ย. 2562 ]169
241 แผนการออกให้บริการรับเอกสารแสดงตน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 9-24 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 3 ก.ย. 2562 ]236
242 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]162
243 เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลิกสร้าง [ 16 ส.ค. 2562 ]231
244 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]164
245 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]166
246 มาตรการป้องกันการปฏิบัตัหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 18 ก.ค. 2562 ]177
247 กิจกรรม Big Cleanning day ปี 2562 รอบตลาดสดหนองบัว ตลาดสดหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 18 ก.ค. 2562 ]161
248 กิจกรรมจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดวัดหนองคูวนาราม ปี 2562 [ 17 ก.ค. 2562 ]213
249 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 29 มิ.ย. 2562 ]167
250 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 25 มิ.ย. 2562 ]170
251 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริการส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 28 พ.ค. 2562 ]177
252 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]173
253 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]158
254 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]157
255 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]170
256 ประกาศผลการสอบเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]218
257 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 4 เม.ย. 2562 ]173
258 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 26 มี.ค. 2562 ]171
259 ประกาศฯ เรือง รับสมัตรสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ [ 11 มี.ค. 2562 ]170
260 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 11 มี.ค. 2562 ]172
261 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]256
262 ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 30 ม.ค. 2562 ]179
263 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน พ.ศ. 2563 [ 30 ม.ค. 2562 ]180
264 ประกาศ เรื่องมาตารการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ [ 29 ม.ค. 2562 ]182
265 ประกาศ เรื่องมาตรการรับสินบน [ 29 ม.ค. 2562 ]182
266 มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะตามมติคณะรัฐมนตรี 8 ม.ค. 62 [ 8 ม.ค. 2562 ]174
267 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน [ 29 พ.ย. 2561 ]185
268 ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 26 พ.ย. 2561 ]175
269 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ2562 [ 23 พ.ย. 2561 ]190
270 รายงานผลการดำเนินการโครางการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน [ 25 ต.ค. 2561 ]230
271 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 18 ต.ค. 2561 ]242
272 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่องให้เจ้าของที่ดินอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ผู้ที่มีหน้าที่ต้อง เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ให้ไปเสียภาษี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 11 ต.ค. 2561 ]172
273 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่องให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขต อบต.หนองบัวบานผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 11 ต.ค. 2561 ]166
274 ประกาศองค์การบริหานส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ให้เจาของโรงเรียน สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน ที่ตีังอยู่ในเขต อบต.หนองบัวบาน ผุ้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้ไปเสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 11 ต.ค. 2561 ]169
275 กองคลัง ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เรื่อง การเสียภาษีบำรุงท้องที่ /ภาษีที่ดิน / ภาษีป้าย ประจำปี2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]246
276 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 ส.ค. 2561 ]207
277 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 22 ส.ค. 2561 ]238
278 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชี การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ [ 3 ส.ค. 2561 ]186
279 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ [ 12 ก.ค. 2561 ]183
280 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ [ 28 พ.ค. 2561 ]231
281 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 [ 22 พ.ค. 2561 ]180
282 กิจกกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักรสาน [ 12 พ.ค. 2561 ]248
283 กิจกกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักรสาน [ 12 พ.ค. 2561 ]170
284 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 เม.ย. 2561 ]249
285 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 23 เม.ย. 2561 ]170
286 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]165
287 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน โครงการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 มี.ค. 2561 ]163
288 ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน [ 20 มี.ค. 2561 ]250
289 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2561 ]171
290 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 27 ธ.ค. 2560 ]160
291 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 27 ธ.ค. 2560 ]180
292 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ธ.ค. 2560 ]241
293 เผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 29 พ.ย. 2560 ]215
294 ประกาศ เรื่องกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 3 ต.ค. 2560 ]166
295 การรายงานสถิติการจัดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]156
296 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัวบาน [ 28 ก.ย. 2560 ]189
297 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ [ 25 ก.ย. 2560 ]173
298 รายงายสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของอค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]225
299 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป (ตุลาคม 2558- ตุลาคม 2559) [ 21 ก.ย. 2560 ]269
300 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 3 ก.ค. 2560 ]227
301 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]169
302 แผนปี 2560 [ 20 เม.ย. 2560 ]178
303 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 20 เม.ย. 2560 ]167
304 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]156
305 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]241
306 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]153
307 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 20 ก.พ. 2560 ]175
308 สมาชิกสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลลาออกจากตำแหน่ง [ 1 ก.พ. 2560 ]441
309 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]159
310 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]159
311 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 ธ.ค. 2559 ]214
312 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 ธ.ค. 2559 ]159
313 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ปีงบประมาณ 2558 [ 20 ธ.ค. 2559 ]162
314 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ปีงบประมาณ 2558 (ด้านที่ 2) [ 20 ธ.ค. 2559 ]210
315 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ปีงบประมาณ 2558 (ด้านที่ 3) [ 20 ธ.ค. 2559 ]157
316 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ปีงบประมาณ 2558 (ด้านที่ 4) [ 20 ธ.ค. 2559 ]154
317 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ปีงบประมาณ 2558 (ด้านที่ 5) [ 20 ธ.ค. 2559 ]159
318 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ปีงบประมาณ 2558 (ด้านที่ 6) [ 20 ธ.ค. 2559 ]155
319 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 30 พ.ย. 2559 ]163
320 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 30 พ.ย. 2559 ]152
321 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 30 พ.ย. 2559 ]159
322 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นกรปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 24 พ.ย. 2559 ]218
323 การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 22 พ.ย. 2559 ]222
324 ประชาสัมพัธ์กระบวนการ/กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน [ 22 พ.ย. 2559 ]208
325 ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 22 พ.ย. 2559 ]158
326 ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประกาศ เรื่องผู้รับประเมินซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ [ 9 พ.ย. 2559 ]166
327 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]226
328 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]162
329 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 28 ต.ค. 2559 ]160
330 ประชาสัมพันธ์ รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 17 ต.ค. 2559 ]158
331 แผนการจัดเก็บภษี ปรำจำปีงบประมาณ 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]155
332 การจดทะเบียนพาณิชย์ และอัตราค่าบริการ [ 24 มิ.ย. 2559 ]162
333 [ 21 มิ.ย. 2559 ]163
334 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 21 มิ.ย. 2559 ]160
335 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร [ 4 ม.ค. 2559 ]163
336 บันทึกแจ้งนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 4 ม.ค. 2559 ]168
337 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 1 ม.ค. 2559 ]161
338 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 11 ธ.ค. 2558 ]197
339 ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2558 ]157
340 แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 30 ต.ค. 2558 ]217
341 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ต.ค. 2558 ]170
342 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559-2561 [ 6 ต.ค. 2558 ]180
343 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 15 ก.ย. 2558 ]160
344 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง [ 31 มี.ค. 2558 ]212
345 ประกาศเรื่องการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนดิน และถนนลูกรัง [ 27 พ.ย. 2557 ]169
346 ประกาศเรื่องการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนดิน และถนนลูกรัง [ 27 พ.ย. 2557 ]170
347 ประกาศรับสสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมัครบุคคลเพื่อ [ 14 พ.ย. 2557 ]167
348 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 14 ต.ค. 2557 ]167
349 ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีประจำปี [ 14 ต.ค. 2557 ]179
350 รูปภาพารจัดเก็บภาษี (งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง) [ 14 ต.ค. 2557 ]170