องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประกาศ เรื่องผู้รับประเมินซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ [ 9 พ.ย. 2559 ]164
282 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]220
283 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]159
284 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 28 ต.ค. 2559 ]157
285 ประชาสัมพันธ์ รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 17 ต.ค. 2559 ]155
286 แผนการจัดเก็บภษี ปรำจำปีงบประมาณ 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]152
287 การจดทะเบียนพาณิชย์ และอัตราค่าบริการ [ 24 มิ.ย. 2559 ]160
288 [ 21 มิ.ย. 2559 ]160
289 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 21 มิ.ย. 2559 ]158
290 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร [ 4 ม.ค. 2559 ]160
291 บันทึกแจ้งนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 4 ม.ค. 2559 ]166
292 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 1 ม.ค. 2559 ]158
293 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 11 ธ.ค. 2558 ]194
294 ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2558 ]154
295 แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 30 ต.ค. 2558 ]212
296 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ต.ค. 2558 ]167
297 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559-2561 [ 6 ต.ค. 2558 ]176
298 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 15 ก.ย. 2558 ]156
299 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง [ 31 มี.ค. 2558 ]207
300 ประกาศเรื่องการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนดิน และถนนลูกรัง [ 27 พ.ย. 2557 ]166
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16