องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]150
262 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 20 ก.พ. 2560 ]173
263 สมาชิกสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลลาออกจากตำแหน่ง [ 1 ก.พ. 2560 ]397
264 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]156
265 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]157
266 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 ธ.ค. 2559 ]207
267 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 ธ.ค. 2559 ]156
268 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ปีงบประมาณ 2558 [ 20 ธ.ค. 2559 ]160
269 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ปีงบประมาณ 2558 (ด้านที่ 2) [ 20 ธ.ค. 2559 ]207
270 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ปีงบประมาณ 2558 (ด้านที่ 3) [ 20 ธ.ค. 2559 ]155
271 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ปีงบประมาณ 2558 (ด้านที่ 4) [ 20 ธ.ค. 2559 ]152
272 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ปีงบประมาณ 2558 (ด้านที่ 5) [ 20 ธ.ค. 2559 ]157
273 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อบต. ปีงบประมาณ 2558 (ด้านที่ 6) [ 20 ธ.ค. 2559 ]153
274 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 30 พ.ย. 2559 ]160
275 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 30 พ.ย. 2559 ]150
276 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 30 พ.ย. 2559 ]156
277 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นกรปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 24 พ.ย. 2559 ]216
278 การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 22 พ.ย. 2559 ]217
279 ประชาสัมพัธ์กระบวนการ/กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน [ 22 พ.ย. 2559 ]206
280 ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 22 พ.ย. 2559 ]156
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16