องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 347 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศ เรื่องมาตารการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ [ 29 ม.ค. 2562 ]182
262 ประกาศ เรื่องมาตรการรับสินบน [ 29 ม.ค. 2562 ]182
263 มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะตามมติคณะรัฐมนตรี 8 ม.ค. 62 [ 8 ม.ค. 2562 ]174
264 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน [ 29 พ.ย. 2561 ]185
265 ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 26 พ.ย. 2561 ]174
266 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ2562 [ 23 พ.ย. 2561 ]189
267 รายงานผลการดำเนินการโครางการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน [ 25 ต.ค. 2561 ]229
268 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 18 ต.ค. 2561 ]241
269 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่องให้เจ้าของที่ดินอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ผู้ที่มีหน้าที่ต้อง เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ให้ไปเสียภาษี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 11 ต.ค. 2561 ]172
270 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่องให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขต อบต.หนองบัวบานผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 11 ต.ค. 2561 ]166
271 ประกาศองค์การบริหานส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ให้เจาของโรงเรียน สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน ที่ตีังอยู่ในเขต อบต.หนองบัวบาน ผุ้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้ไปเสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 11 ต.ค. 2561 ]169
272 กองคลัง ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เรื่อง การเสียภาษีบำรุงท้องที่ /ภาษีที่ดิน / ภาษีป้าย ประจำปี2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]241
273 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 ส.ค. 2561 ]207
274 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 22 ส.ค. 2561 ]238
275 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชี การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ [ 3 ส.ค. 2561 ]185
276 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ [ 12 ก.ค. 2561 ]183
277 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ [ 28 พ.ค. 2561 ]231
278 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 [ 22 พ.ค. 2561 ]180
279 กิจกกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักรสาน [ 12 พ.ค. 2561 ]247
280 กิจกกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักรสาน [ 12 พ.ค. 2561 ]169
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18