องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]163
242 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน โครงการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 มี.ค. 2561 ]158
243 ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน [ 20 มี.ค. 2561 ]223
244 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2561 ]168
245 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 27 ธ.ค. 2560 ]157
246 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 27 ธ.ค. 2560 ]177
247 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ธ.ค. 2560 ]234
248 เผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 29 พ.ย. 2560 ]212
249 ประกาศ เรื่องกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 3 ต.ค. 2560 ]164
250 การรายงานสถิติการจัดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]153
251 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัวบาน [ 28 ก.ย. 2560 ]184
252 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ [ 25 ก.ย. 2560 ]170
253 รายงายสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของอค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]221
254 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป (ตุลาคม 2558- ตุลาคม 2559) [ 21 ก.ย. 2560 ]263
255 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 3 ก.ค. 2560 ]223
256 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]166
257 แผนปี 2560 [ 20 เม.ย. 2560 ]176
258 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 20 เม.ย. 2560 ]165
259 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]153
260 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]236
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16