องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 312 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศฯ เรือง รับสมัตรสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ [ 11 มี.ค. 2562 ]167
222 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 11 มี.ค. 2562 ]168
223 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]246
224 ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 30 ม.ค. 2562 ]176
225 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน พ.ศ. 2563 [ 30 ม.ค. 2562 ]177
226 ประกาศ เรื่องมาตารการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ [ 29 ม.ค. 2562 ]179
227 ประกาศ เรื่องมาตรการรับสินบน [ 29 ม.ค. 2562 ]179
228 มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะตามมติคณะรัฐมนตรี 8 ม.ค. 62 [ 8 ม.ค. 2562 ]171
229 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ผลการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน [ 29 พ.ย. 2561 ]182
230 ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 26 พ.ย. 2561 ]173
231 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ2562 [ 23 พ.ย. 2561 ]187
232 รายงานผลการดำเนินการโครางการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน [ 25 ต.ค. 2561 ]227
233 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 18 ต.ค. 2561 ]238
234 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่องให้เจ้าของที่ดินอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ผู้ที่มีหน้าที่ต้อง เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ให้ไปเสียภาษี ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 11 ต.ค. 2561 ]169
235 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่องให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขต อบต.หนองบัวบานผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 11 ต.ค. 2561 ]164
236 ประกาศองค์การบริหานส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ให้เจาของโรงเรียน สิ่งปลูกสร้างและที่ดิน ที่ตีังอยู่ในเขต อบต.หนองบัวบาน ผุ้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้ไปเสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 11 ต.ค. 2561 ]166
237 กองคลัง ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เรื่อง การเสียภาษีบำรุงท้องที่ /ภาษีที่ดิน / ภาษีป้าย ประจำปี2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]237
238 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 ส.ค. 2561 ]204
239 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 22 ส.ค. 2561 ]234
240 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชี การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ [ 3 ส.ค. 2561 ]183
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16