องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 มาตรการป้องกันการปฏิบัตัหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 18 ก.ค. 2562 ]174
202 กิจกรรม Big Cleanning day ปี 2562 รอบตลาดสดหนองบัว ตลาดสดหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 18 ก.ค. 2562 ]159
203 กิจกรรมจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดวัดหนองคูวนาราม ปี 2562 [ 17 ก.ค. 2562 ]208
204 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 29 มิ.ย. 2562 ]163
205 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 25 มิ.ย. 2562 ]167
206 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริการส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 28 พ.ค. 2562 ]174
207 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]170
208 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]154
209 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]154
210 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]167
211 ประกาศผลการสอบเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]214
212 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 4 เม.ย. 2562 ]171
213 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 26 มี.ค. 2562 ]169
214 ประกาศฯ เรือง รับสมัตรสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ [ 11 มี.ค. 2562 ]166
215 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 11 มี.ค. 2562 ]168
216 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]245
217 ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 30 ม.ค. 2562 ]176
218 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน พ.ศ. 2563 [ 30 ม.ค. 2562 ]177
219 ประกาศ เรื่องมาตารการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ [ 29 ม.ค. 2562 ]179
220 ประกาศ เรื่องมาตรการรับสินบน [ 29 ม.ค. 2562 ]178
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16