องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 313 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ภาษีป้าย [ 4 ต.ค. 2562 ]184
202 คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]173
203 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตฯ ของผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ พนักงานส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 12 ก.ย. 2562 ]169
204 แผนการออกให้บริการรับเอกสารแสดงตน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 9-24 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 3 ก.ย. 2562 ]235
205 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]161
206 เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลิกสร้าง [ 16 ส.ค. 2562 ]230
207 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]163
208 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]165
209 มาตรการป้องกันการปฏิบัตัหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 18 ก.ค. 2562 ]176
210 กิจกรรม Big Cleanning day ปี 2562 รอบตลาดสดหนองบัว ตลาดสดหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 18 ก.ค. 2562 ]161
211 กิจกรรมจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดวัดหนองคูวนาราม ปี 2562 [ 17 ก.ค. 2562 ]210
212 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 29 มิ.ย. 2562 ]166
213 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน [ 25 มิ.ย. 2562 ]169
214 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริการส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 28 พ.ค. 2562 ]176
215 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]172
216 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]156
217 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 29 เม.ย. 2562 ]156
218 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]169
219 ประกาศผลการสอบเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]217
220 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 4 เม.ย. 2562 ]173
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16