องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 347 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริการท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 14 ส.ค. 2563 ]251
182 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]180
183 ประกาศรบสมัครคัดเลือดบุคคเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 5 ส.ค. 2563 ]263
184 ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]203
185 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]190
186 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 27 ก.ค. 2563 ]212
187 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]176
188 ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 16 ก.ค. 2563 ]187
189 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]174
190 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และพนักงนส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2563 ]180
191 สรุปผลการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]160
192 สรุปผลการขอซื้อขอจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]168
193 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ก.ค. 2563 ]182
194 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]221
195 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ อบต.หนองบัวบาน รอบ 6 เดือน [ 8 ก.ค. 2563 ]229
196 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ อบต.หนองบัวบาน รอบ 12 เดือน [ 8 ก.ค. 2563 ]172
197 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 3 ก.ค. 2563 ]224
198 เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]225
199 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 10 มิ.ย. 2563 ]232
200 การดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล [ 20 พ.ค. 2563 ]176
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18