องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 เม.ย. 2567 ]6
2 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 เม.ย. 2567 ]13
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 เม.ย. 2567 ]10
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) [ 29 เม.ย. 2567 ]5
5 รายงานความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2567 ]16
6 รายงานผลดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) [ 3 เม.ย. 2567 ]13
7 รายงายการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2567 ]10
8 สรุปผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2566 [ 8 มี.ค. 2567 ]40
9 รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 8 มี.ค. 2567 ]13
10 รายงานผลดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) [ 8 มี.ค. 2567 ]6
11 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566) [ 4 มี.ค. 2567 ]36
12 รายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน และการแจ้งตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]10
13 รายงานผลการขอซ่อมแซมระบบไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและตัดแต่งกิ่งไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]14
14 รายงานการซ่อมไฟสาธารณะหมุ่บ้านและการการแจ้งตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]34
15 รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านและการแจ้งตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]32
16 รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหนองบัวบาน [ 8 มี.ค. 2566 ]33
17 รายงานการปฏิบัติงานโครงการซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย [ 8 มี.ค. 2566 ]37
18 รายงานการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 8 มี.ค. 2566 ]33
19 รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการฉีดยาฆ่าหญ้าในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวบาน [ 31 พ.ค. 2565 ]27
20 รายงานผลการตรวจสอบกำกับดูแลการติดตั้งป้ายโฆฒณาหนทางสาธารณะ [ 20 พ.ค. 2565 ]28
 
หน้า 1|2