องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :