องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านและการแจ้งตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านและการแจ้งตัดกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว :