องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  21 มิ.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกันทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 3
  26 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 28
  8 เม.ย. 2565    ประกาศการขยายกรองเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 ใช้ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.2565 39
  8 ต.ค. 2564    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 26
  8 ต.ค. 2564    รายงานผลการติดตาม การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29
  14 พ.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 114
  14 พ.ค. 2564    ประกาศ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของ อบต.หนองบัวบาน 112
  13 พ.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 117
  13 พ.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 109
  5 พ.ค. 2564    ประกาศ การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ส. 2562-2564 ของ อบต.หนองบัวบาน 114
  5 ม.ค. 2564    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 113
  26 พ.ย. 2561    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 118