องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 24 เม.ย. 2566 ]28
2 รายงานการกำกับติดตามแผนป้องกันการทุจริต [ 24 เม.ย. 2566 ]30
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกันทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 21 มิ.ย. 2565 ]106
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]177
5 ประกาศการขยายกรองเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 ใช้ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]144
6 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารสวนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 5 ม.ค. 2565 ]106
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]123
8 รายงานผลการติดตาม การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]124
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]89
10 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]202
11 ประกาศ เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของ อบต.หนองบัวบาน [ 14 พ.ค. 2564 ]201
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 13 พ.ค. 2564 ]205
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 13 พ.ค. 2564 ]200
14 ประกาศ การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ส. 2562-2564 ของ อบต.หนองบัวบาน [ 5 พ.ค. 2564 ]212
15 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]207
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 [ 26 พ.ย. 2561 ]214