องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกันทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกันทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :