องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารสวนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารสวนตำบลหนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :