องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน [ 24 เม.ย. 2566 ]29
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 8 ต.ค. 2564 ]129
3 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ธ.ค. 2563 ]219
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]213
5 แผนการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2560 ]257
6 แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 22 พ.ย. 2559 ]275
7 การกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน [ 21 มิ.ย. 2559 ]208
8 ประกาศกำหนดระยะเวลาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ปีงบประมาณ 2559 [ 21 มิ.ย. 2559 ]206