องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 ต.ค. 2564    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 27
  24 ธ.ค. 2563    รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 121
  9 ต.ค. 2563    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 111
  14 พ.ย. 2560    แผนการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปี 2562 134
  22 พ.ย. 2559    แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 117
  21 มิ.ย. 2559    การกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 112
  21 มิ.ย. 2559    ประกาศกำหนดระยะเวลาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ปีงบประมาณ 2559 117