องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 ต.ค. 2563    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 1
  14 พ.ย. 2560    แผนการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปี 2562 1
  22 พ.ย. 2559    แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 1
  21 มิ.ย. 2559    การกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 1
  21 มิ.ย. 2559    ประกาศกำหนดระยะเวลาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ปีงบประมาณ 2559 1