องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี


การกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว :