องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 พ.ย. 2561    ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 68
  11 พ.ค. 2560    การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง 76
  11 พ.ค. 2560    การแจ้งถมดิน 60
  2 ธ.ค. 2558    การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 69
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 65
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 63
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ 65
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ 73
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง 64
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 67
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 63
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 62
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 61
  2 ธ.ค. 2558    การแจ้งขุดดิน 73
  2 ธ.ค. 2558    การช่วยเหลือสาธารณภัย 70
  2 ธ.ค. 2558    การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 66
  2 ธ.ค. 2558    การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 72
  2 ธ.ค. 2558    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 62
  2 ธ.ค. 2558    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 71
  2 ธ.ค. 2558    การรับชำระภาษีป้าย 63


หน้าที่ 1 [ 2 ]