องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ    เอกสารประกอบ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :