องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ [ 2 ต.ค. 2566 ]35
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเป็ดก่ารหัสท่งหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-39 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวบานด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็คทรอนิกส์ [ 19 มิ.ย. 2566 ]36
3 ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายทางหนองเป็ดก่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-39 หมูที่ 2 บ้านหนองบัวบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 พ.ค. 2566 ]34
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหนองเป็ดก่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-39 หมู่ 2 [ 23 พ.ค. 2566 ]23
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-01 สายบ้านหนองบัวบาน ถึงสายบ้านหลักศิลา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวบาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ม.ค. 2566 ]28
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-01 สายบ้านหนองบัวบาน ถึงสายบ้านหลักศิลา หมูที่ 5 ตำบลหนองบัวบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2565 ]26
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-01 สายบ้านหนองบัวบาน ถึงสายบ้านหลักศิลา หมู่ 5 ตำบลหนองบัวบาน [ 21 ต.ค. 2565 ]26
8 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-32 สายสามแยกวัดหนองคู-พนังกั้นน้ำแม่น้ำชี บ้านหนองคู หมูที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ย. 2565 ]71
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 16 ก.ย. 2565 ]64
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้ิอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ก.ย. 2565 ]64
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาปิด บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 7- 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) [ 7 มี.ค. 2565 ]159
12 โครงการซื้อรถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ [ 16 มิ.ย. 2564 ]117
13 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564) [ 5 ม.ค. 2564 ]301
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 130-006 สายทางแยกขุนนรินทร์ บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 7, 8, 9 บ้านหนองบัวบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 ธ.ค. 2563 ]307
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ130-029 สายทางสามแยกหมู่ที่ 10 รพช.ชย.3089 หมู่ที่ 10 [ 7 ธ.ค. 2563 ]97
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ130-006 สายทางแยกขุนรินทร์-บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 7 ,9 [ 5 พ.ย. 2563 ]95
17 โครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร [ 2 พ.ย. 2563 ]99
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) [ 1 ต.ค. 2563 ]288
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 รายไตรมาส [ 13 ก.ค. 2563 ]279
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]220
 
หน้า 1|2