องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงในหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) [ 8 ก.ค. 2567 ]1
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงในหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]4
3 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านหนองบัวบาน (อาคารหลังใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 มี.ค. 2567 ]17
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านหนองบัวบาน (อาคารใหม่ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มี.ค. 2567 ]13
5 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลหนองบัวบาน หมู่ที่ 1-หมูที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]8
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวบาน โดยวิธีเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]18
7 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]19
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 (จากบ้านนางวราภรณ์ วงศ์์เบี้ยสัจน์ ถึงบ้านนางคำ คำภู) โดยวิธีเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]15
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงในหนังสือปรำไตรมาสที่ 1 [ 31 ม.ค. 2567 ]11
10 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]33
11 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (กล่อง/ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]9
12 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ [ 2 ต.ค. 2566 ]73
13 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเป็ดก่ารหัสท่งหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-39 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวบานด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็คทรอนิกส์ [ 19 มิ.ย. 2566 ]68
14 ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายทางหนองเป็ดก่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-39 หมูที่ 2 บ้านหนองบัวบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 พ.ค. 2566 ]43
15 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหนองเป็ดก่า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-39 หมู่ 2 [ 23 พ.ค. 2566 ]35
16 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-01 สายบ้านหนองบัวบาน ถึงสายบ้านหลักศิลา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวบาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ม.ค. 2566 ]33
17 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-01 สายบ้านหนองบัวบาน ถึงสายบ้านหลักศิลา หมูที่ 5 ตำบลหนองบัวบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2565 ]37
18 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-01 สายบ้านหนองบัวบาน ถึงสายบ้านหลักศิลา หมู่ 5 ตำบลหนองบัวบาน [ 21 ต.ค. 2565 ]37
19 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-32 สายสามแยกวัดหนองคู-พนังกั้นน้ำแม่น้ำชี บ้านหนองคู หมูที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ย. 2565 ]83
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 16 ก.ย. 2565 ]73
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้ิอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ก.ย. 2565 ]73
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาปิด บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 7- 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) [ 7 มี.ค. 2565 ]171
23 โครงการซื้อรถยนต์ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ [ 16 มิ.ย. 2564 ]130
24 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564) [ 5 ม.ค. 2564 ]310
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 130-006 สายทางแยกขุนนรินทร์ บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 7, 8, 9 บ้านหนองบัวบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 14 ธ.ค. 2563 ]318
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ130-029 สายทางสามแยกหมู่ที่ 10 รพช.ชย.3089 หมู่ที่ 10 [ 7 ธ.ค. 2563 ]108
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ130-006 สายทางแยกขุนรินทร์-บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 7 ,9 [ 5 พ.ย. 2563 ]101
28 โครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร [ 2 พ.ย. 2563 ]106
29 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) [ 1 ต.ค. 2563 ]308
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 รายไตรมาส [ 13 ก.ค. 2563 ]293
31 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]225
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) [ 1 เม.ย. 2563 ]293
33 ประกวดราคาจ้างก่้อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัฐธรรมนูญ-บุงละหาน [ 7 ก.พ. 2563 ]332
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกคุ้มโนนแต้-ทางเชื่อมผนังกั้นแม่น้ำชี หมู่ที่ 11 หนองบัวบาน [ 7 ก.พ. 2563 ]300
35 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) [ 3 ม.ค. 2563 ]186
36 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) [ 1 ต.ค. 2562 ]181
37 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน [ 20 ต.ค. 2560 ]301
38 ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ธุรการ ส่วนการคลัง [ 5 ต.ค. 2560 ]259
39 ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยในการสำรวจ ส่วนโยธา [ 5 ต.ค. 2560 ]290
40 ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง จ้างเหมาบริการ งานขับรถซ่อมไฟฟ้า [ 5 ต.ค. 2560 ]275
41 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านหนองบัวบาน [ 9 ส.ค. 2560 ]337
42 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองบัวบาน หมู่ที่ 1 - หมูที่ 12 [ 3 พ.ค. 2560 ]196
43 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว (ฝั่งตะวันออก) [ 14 มี.ค. 2560 ]240
44 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 14 มี.ค. 2560 ]196
45 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) พร้อมฝาปิดฝั่งหมู่ที่ 1 [ 7 ก.พ. 2560 ]221
46 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดฝั่งหมูที่ 1 [ 31 ม.ค. 2560 ]178
47 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน) [ 29 เม.ย. 2559 ]655
48 ทดสอบการทำงานข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง [ 14 ต.ค. 2557 ]190