องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาปิด บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 7- 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาปิด     บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 7- 10 (จากบริเวณบ้านนางละมัย ผาดี ถึง บ้านนางกัลยา อ่อนอิ่ม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาปิด บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 7- 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :