องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 มิ.ย. 2564    แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองบัวบาน 106
  30 มิ.ย. 2564    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 117