องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :