องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 พ.ย. 2562    รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 86
  30 พ.ย. 2562    งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 86
  11 พ.ย. 2562    รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 85
  11 พ.ย. 2562    งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 90
  5 ก.ย. 2562    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 85
  5 ส.ค. 2562    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 89
  1 พ.ค. 2562    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562 92
  1 เม.ย. 2562    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562 89
  1 มี.ค. 2562    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 90
  1 ก.พ. 2562    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 91
  19 ต.ค. 2561    งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2561 97
  19 ต.ค. 2561    งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561 89
  1 ต.ค. 2561    งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 91
  30 ก.ย. 2561    งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2561 91
  30 ก.ย. 2561    งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับปีงบประมาณ 2561 89
  3 ส.ค. 2561    งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 93
  5 ก.ค. 2561    งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2561 96
  28 มิ.ย. 2561    งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 94
  1 มิ.ย. 2561    งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2561 89
  1 มิ.ย. 2561    งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 88


[ 1 ][ 2 ][ 3 ] หน้าที่ 4 [ 5 ]