องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  29 ธ.ค. 2563    งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2563 19
  15 พ.ค. 2563    งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 56
  15 พ.ค. 2563    งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 54
  15 พ.ค. 2563    รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 53
  15 พ.ค. 2563    รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม 56
  1 เม.ย. 2563    รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 61
  1 เม.ย. 2563    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 59
  2 มี.ค. 2563    รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 64
  2 มี.ค. 2563    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 62
  31 ม.ค. 2563    รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 60
  31 ม.ค. 2563    งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 59
  18 ธ.ค. 2562    งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2562 72
  18 ธ.ค. 2562    งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับปีงบประมาณ 2562 81
  18 ธ.ค. 2562    งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมและงินทุนสำรองปีงบประมาณ 2562 81
  18 ธ.ค. 2562    งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมปีงบประมาณ 2562 80
  30 พ.ย. 2562    รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 81
  30 พ.ย. 2562    งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 77
  11 พ.ย. 2562    รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 72
  11 พ.ย. 2562    งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 82
  5 ก.ย. 2562    งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 79


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]