องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 มิ.ย. 2565    งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 4
  13 มิ.ย. 2565    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 8
  19 พ.ค. 2565    งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 5
  19 พ.ค. 2565    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 4
  12 เม.ย. 2565    งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 19
  12 เม.ย. 2565    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 19
  11 เม.ย. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม-มีนาคม 2565) 31
  17 มี.ค. 2565    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) 43
  14 มี.ค. 2565    งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 46
  14 มี.ค. 2565    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 47
  14 มี.ค. 2565    งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 47
  14 มี.ค. 2565    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 42
  14 มี.ค. 2565    งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 49
  14 มี.ค. 2565    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 44
  14 มี.ค. 2565    งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 46
  14 มี.ค. 2565    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 46
  14 มี.ค. 2565    งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 43
  14 มี.ค. 2565    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 42
  14 มี.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) 43
  10 มี.ค. 2565    รายงานประมาณการรรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 46


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]