องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส4 (เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565) [ 18 ต.ค. 2565 ]14
2 รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กัยายน 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]13
3 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]13
4 ประกาศ เรื่องรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]14
5 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]46
6 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]58
7 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]50
8 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]52
9 งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]71
10 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]72
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม-มีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]80
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) [ 17 มี.ค. 2565 ]83
13 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]96
14 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]89
15 งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]92
16 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]88
17 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]95
18 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]84
19 งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]92
20 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]90
 
หน้า 1|2|3|4|5