องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564

    รายละเอียดข่าว

ประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  1/2564    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว :