องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน


ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :