องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :