องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถึง 2570 แก้ไข คร้งที่ 1 2566 ของ อบต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 4 มี.ค. 2567 ]12
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566) อบต.หนองบัวบาน [ 12 ก.ค. 2566 ]43
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]43
4 การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]143
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 7 ก.ย. 2564 ]273
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 (ทบทวน 2562) [ 17 มิ.ย. 2562 ]262
7 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 26 พ.ย. 2561 ]228
8 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 22 พ.ย. 2560 ]233
9 แผนพัฒนา3ปี [ 22 ส.ค. 2560 ]254
10 แผนปี 2560-2564 [ 20 เม.ย. 2560 ]250
11 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) [ 16 ม.ค. 2560 ]222
12 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559 [ 9 ต.ค. 2558 ]256
13 แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559 [ 9 ต.ค. 2558 ]202