องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 พ.ค. 2564 ]157
2 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 3 พ.ค. 2564 ]150
3 คำร้องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ [ 8 ม.ค. 2564 ]166
4 คำร้องทั่วไป [ 17 เม.ย. 2561 ]170
5 แบบฟอร์การร้องเรียน [ 13 เม.ย. 2561 ]165
6 การจดทะเบียนพาณิชย์ และอัตราค่าบริการ [ 9 เม.ย. 2561 ]155
7 คำร้องทั่วไป [ 15 พ.ค. 2558 ]186
8 หนังสือมอบอำนาจผู้พิการ [ 15 พ.ค. 2558 ]170
9 หนังสือมอบอำนาจผู้สูงอายุ [ 15 พ.ค. 2558 ]149
10 แบบขอข้อมูลข่าวสาร [ 15 พ.ค. 2558 ]175
11 หนังสือให้ความยินยอม [ 15 พ.ค. 2558 ]160