องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 18 ม.ค. 2566 ]24
2 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]23
3 หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]23
4 หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]24
5 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]23
6 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]23
7 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]22
8 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]23
9 หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]23
10 หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]23
11 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]22
12 หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]22
13 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]21
14 หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]24
15 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]22
16 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 24 ก.ค. 2565 ]22
17 หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]22
18 หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]23
19 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]23
20 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.หนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]23
 
หน้า 1|2|3