องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

     
  นางศุภรัศมิ์  มิลินคณาพัฒน์
Mrs.Suparat  Milinkanapat

 
  หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน
 
     
   ว่าง  
   นักวิชาการตรวจสอบภายใน