องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองส่งเสริมการเกษตร

     
   นายพีระวัฒน์   พันธ์ศักดานนท์
Mr.Peerawat Punsakdanon
 
   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
     
  นายอุดมศักดิ์  สุขนาแซง
Mr. Udomsak   suknasang
 
   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  
 
 นายจักรภพ  รุจาคม
Mr. Jakkaphop   Rujakom
นายสมชัย   เขียวปาน
 Mr. Somchai   Khiawpan
 นายสุธิศักดิ์   แก้วขุนทด
Mr. Sutthisak  Kaewkhuntod
 พนักงานจ้างเหมาสถานีสูบน้ำ   พนักงานจ้างเหมาสถานี สูบน้ำ  พนักงานจ้างเหมาสถานี สูบน้ำ