องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองสวัสดิการสังคม

 
 น.ส.ภัชชาภรณ์   กำลังทรัพย์
Miss.Patchaporn Kamlangsap
ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม
     
   นางชาคริยา  เฮย์วูด
 
  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
 
  นายภานุเดช   แสนณรงค์
Mr. Panudate  Sannarong
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
     
  นางสาวหทัยรัตน์   บุญทัน
 
  พนักงานจ้างเหมาบริการ
กองสวัสดิการสังคม