องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองสวัสดิการสังคม

 
 น.ส.ภัชชาภรณ์   กำลังทรัพย์
Miss.Patchaporn Kamlangsap
ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม
     
   นางชาคริยา  เฮย์วูด
 
  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  นางสาวธัญรดา  ศรีชนะ
Miss Thanrada  Srichana


ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 
 
  นายภานุเดช   แสนณรงค์
Mr. Panudate  Sannarong
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน