องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองสวัสดิการสังคม

 
 น.ส.ภัชชาภรณ์   กำลังทรัพย์
Miss.Patchaporn Kamlangsap
ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม
     
   นางชาคริยา  เฮย์วูด
 
  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 

 นางสาวธัญรดาMiss Thanrada  Srichana  ศรีชนะ

นายภานุเดช   แสนณรงค์
Mr. Panudate  Sannarong
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
   

นางสานิต เคนเหลี่ยม


พนักงานจ้างเหมา