องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
  นายพีระวัตน์ พันธ์ศักดานนท์
Mr.Peerawat Punsakaanon
 
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดส้อม  
   
 นายชำนาญ   เทียนวงษ์
  Mr. Chamnan   Thanwong
 นายทองคูณ  ชลไพร
Mr. Thongkul   Chonpai
นายปัญญา สามารถกิจ
Mr. Panya   Samatkit
 คนงานทั่วไป ขับรถขยะ  คนงานทั่วไป  ประจำรถขยะ คนงานทั่วไป  ประจำรถขยะ
     
   นายประดิษฐ์  มีพันธ์
Mr. Pradit   Meepan
 
   คนงานทั่วไป  ประจำรถขยะ