องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

รอยพระพุทธบาทบ้านหลักศิลา

ตำบลหนองบัวบาน

ปากถ้ำหางหงส์
บ้านหลักศิลา
รอยพระพุทธบาท หลักศิลา
   
ประเพณีฟ้อนผีฟ้า ประเพณีงานบุญบั้งไฟ บุญเดือนหก
   

"หมู่บ้านชาวประมง"
ที่ตั้ง บ้านหนองคู หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวบาน อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ