องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
  นางนิตยา  สมัครมิตร
  Mrs.Nittaya  Samakmit
 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
 นางพรพิมล   สีมา
Mrs. Phonpimon   Seema
 นางบุญเพิ่ม   ภิรมย์กิจ
Mrs .Bunpoem   Piromkit
น.ส.ธนัญชนก   สังข์ทอง
  Miss.Tananchanok  Sangtong
 ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 
     
นางประหยัด  ชาวาปี
Mrs .Prayat   Chavapee
 นางณิชชาภัทร   สุขนาแซง
Mrs. Nitchaphat   Suknasang
  นางศรินยา   คนที
Mrs. Sarinya   Khonthee
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ผช.นวก.การศึกษา
 
 
น.ส.เพ็ญพิชชา   รักตลาด
Miss. Penpicha   Raktalat 
   
ผู้ดูแลเด็ก