องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

สำนักงานปลัด

นางศุภรัศมิ์   มิลินคณาพัฒน์
Mrs.Suparat  Milinkanapat
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววรฉัตร   เอกบัว
Miss. Worachat  Aekbua
 นางสาวยุพินธ์ เลิศบัวบาน
Miss. yupapin  Leatbuaban
สิบเอกเดชา   คนที
Sergeant  Decha   Kontee
นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 จ่าเอกไมตรี   คำทวี
Mr.Maitee   Khumtawee
  -ว่าง-
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ณัฐพิชญา  พุ่มพวง
Miss. Natpichaya  Phomphoung
-ว่าง- นายพีรพัฒน์  ศรีสูงเนิน
Mr. Peerapat  Srisungnoen
ผช.จนท.ธุรการ ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์  ผช.จนท.ป้องกันฯ
นายประสิทธิ์  สิ่วไธสงค์
Mr. Prasit   Siothaisong
นายวชิระ   ภิรมย์กิจ
Mr. Wachira   Piromkit
  นายบรรจง   คนที
Mr. Banjong   Kontee
พนง.ขับรถยนต์ พนักงานขับรถน้ำ  พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายบรรหาร   ศรีภิรมย์
Mr. Banhan  Sipirom
นางสาวมลฤดี   ชัยสงค์
Miss. Monrudee  Chaisong
นายพิชิต   ฤทธิ์กระโทก
 Mr. Pichit  Ritkathong
    พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป   (บันทึกข้อมูล) ภารโรง
   
  นายถนอม   เคนเหลื่อม
Mr.Thanom   Kenlueam
 
  จ้างเหมา  ดูแลทรัพย์สิน