องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสุขุม สินสายออ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
โทร.064-9697895


นายณรงค์ศักดิ์ ศรีภิรมย์
นายอภิชาติ ชัยพงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
โทร.081-7251003
โทร.095-6137129

นางจุมพิต  พรมแดง
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
โทร.092-8702251