องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

คณะผู้บริหาร


นายณัฐพนธ์   ณรงค์หิรัญโรจนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นายกองเหรียญ   คำภู นายโอวาท  พูนประสิทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 นายเติมศักดิ์   โม้สา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล