องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

คณะผู้บริหาร


นายสุขุม สินสายออ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
โทร.064-9697895


นายณรงค์ศักดิ์ ศรีภิรมย์
นายอภิชาติ ชัยพงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
โทร.081-7251003
โทร.095-6137129

นายปรีชา พรมแดง
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
โทร.098-2712706