องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

คณะผู้บริหาร


นายณัฐพนธ์   ณรงค์หิรัญโรจนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.082-1415486
 
 
นายกองเหรียญ   คำภู นายโอวาท  พูนประสิทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-9639833
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.088-3688230
 
 นายเติมศักดิ์   โม้สา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.093-3419968