องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
 


กิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานร่วมกิจกรรมปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566





2023-04-24
2023-02-22
2022-09-02
2022-03-09
2021-11-23
2021-10-08
2021-09-13
2021-07-30
2021-05-14
2021-04-21