องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

2024-02-21
2024-02-13
2024-02-13
2024-01-04
2023-04-24
2023-02-22
2022-09-02
2022-03-09
2021-11-23
2021-10-08